นิเทศติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้เข้ารับการนิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เต็มประสิทธิภาพ

พิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดพิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ให้นักเรียน นักศึกษา รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด

เปิดศูนย์ถาวรโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

วันที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายเอกพงษ์ กุลเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ถาวรโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) เพื่อให้บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการเกษตร ยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

วิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ-เอสโซ่ ครั้งที่ 29

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัด วิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ-เอสโซ่ ครั้งที่ 29 มีโครงงานที่เข้าร่วมแข่งขันระดับ อศจ.พิษณุโลก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทั้งหมด 4 โครงงาน ดังนี้ 1. ถังขยะอัจฉริยะ 2. ชอล์กสมุนไพรไทยไล่มด 3. การเปรียบเทียบการมักเนื้อนุ่มจากผลไม้ 4. การศึกษาเส้นใยจากใบสับปะรดเพื่อทำเครื่องประดับศิราภรณ์

ร่วมพิธีถวายพระพรและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประสานแผน ที่ว่าการอำเภอนครไทย และได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัย ณ ทยาลัยการอาชีพนครไทยด้วย

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 และปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการอบรมเพิ่มทักษะสมรรถนะวิชาชีพ ระยะสั้น E To E ครั้งที่ 5

โครงการอบรมเพิ่มทักษะสมรรถนะวิชาชีพ ระยะสั้น E To E ครั้งที่5 ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562 โดยวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดหลักสูตรในการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

ร่วมเดินขบวนประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมกับ อบต.เนินเพิ่ม เข้าร่วมเดินขบวนประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2561

เข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และคณะเข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา นำความปลื้มปิติในพระมาหากรุณาธิคุณมาสู่วิทยาลัยการอาชีพนครไทยเป็นอย่างยิ่ง

การแข่งขัน cabling contest ครั้งที่ 6

วันที่ 15 พ.ย.61 นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน cabling contest ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 9 พ.ย. 61 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าแข่งขัน 2 คน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายคณิศร มุ่นเชย นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ได้รับชุดเครื่องมือของ link มูลค่า 2,000 บาท พร้อมทั้งใบประกาศนียบัตร และได้รับโอกาสเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีเงื่อนไข ภายหลังจากจบการศึกษา

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ 14 พ.ย. 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีท่านนายอำเภอนครไทย นายนิสิต สวัสดิเทพ ให้เกียรติมาเป็นประทานในพิธี