โครงการอบรมเพิ่มทักษะสมรรถนะวิชาชีพ ระยะสั้น E To E ครั้งที่ 5

โครงการอบรมเพิ่มทักษะสมรรถนะวิชาชีพ ระยะสั้น E To E ครั้งที่5 ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562 โดยวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดหลักสูตรในการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

ร่วมเดินขบวนประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมกับ อบต.เนินเพิ่ม เข้าร่วมเดินขบวนประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2561

เข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และคณะเข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา นำความปลื้มปิติในพระมาหากรุณาธิคุณมาสู่วิทยาลัยการอาชีพนครไทยเป็นอย่างยิ่ง

การแข่งขัน cabling contest ครั้งที่ 6

วันที่ 15 พ.ย.61 นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน cabling contest ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 9 พ.ย. 61 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าแข่งขัน 2 คน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายคณิศร มุ่นเชย นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ได้รับชุดเครื่องมือของ link มูลค่า 2,000 บาท พร้อมทั้งใบประกาศนียบัตร และได้รับโอกาสเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีเงื่อนไข ภายหลังจากจบการศึกษา

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ 14 พ.ย. 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีท่านนายอำเภอนครไทย นายนิสิต สวัสดิเทพ ให้เกียรติมาเป็นประทานในพิธี

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 - 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ

ร่วมจุดเทียนชัย วันปิยมหาราช

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยท่านรองผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมจุดเทียนชัย วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย

ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยท่านรองผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย