179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User

 เรื่อง  เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2560  <<ดาวโหลดเอกสาร>>  
 
เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพราะครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2560
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร1>>  <<ดาวโหลดเอกสาร2>>

 เรื่อง  เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 <<ดาวโหลดเอกสาร>>  
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 <<ดาวโหลดเอกสาร>>  

 

 

   อ่านข่าวเพิ่มเติม

หมวด: