179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม

เขียนโดย Super User

หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม  

              เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเลือก ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทยและใกล้เคียงได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23, โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ, โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา, โรงเรียนนครไทยวิทยาคม, โรงเรียนบางยางพัฒนา และโรงเรียนนาบัววิทยา ในรายวิชา การผลิตเครื่องดื่ม, ช่างถนอมอาหาร, ช่างดอกไม้ประดิษฐ์, ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, หลักการเขียนโปรแกรม, ช่างบริการบำรุงรักษารถยนต์ และ ช่างซ่อมไฟฟ้าทั่วไป

หมวด: