179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัย เพิ่มเติม

Written by นายวันชัย ทนทาน

 

  ร่วมจุดเทียนชัย วันปิยมหาราช  
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยท่านรองผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมจุดเทียนชัย วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย
  ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยท่านรองผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย
  แสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ 
ครอบครัววิทยาลัยการอาชีพนครไทยร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่
รังสรรค์ ทองสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ธนกฤต สุขมามอญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  มหกรรมความรู้สู่อาชีวะ Education Fair 
มหกรรมความรู้สู่อาชีวะ Education Fair ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ 
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ,โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561
  โครงการสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
สัมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561
  โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th)
  โครงการ จิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยร่วมโครงการ จิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า การออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกแดนซ์ เพื่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพร  
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย
  นักเรียน - นักศึกษา TO BE NUMBER ONE 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มอบสายสะพายแก่ผู้เข้าประกวด นักเรียน - นักศึกษา TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
  กิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงอำเภอนครไทย 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงอำเภอนครไทย เพื่อระลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" พระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ
  1 หยด 1 น้ำใจ ร่วมแบ่งปั่นการให้ด้วยกาาบริจาคโลหิต 
1 หยด 1 น้ำใจ ร่วมแบ่งปั่นการให้ด้วยกาาบริจาคโลหิต ในโครงการจิตอาสาทำความดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
  พิธีมอบเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียน - นักศึกษา 
พิธีมอบเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียน - นักศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 (หลง หลินเกมส์) โดยนางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
  โครงการวันสำคัญทาง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13
การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 (หลง หลินเกมส์) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2561
โครงการปลูกป่าอาชีวสืบสานพระราชปณิธานฯ
โครงการปลูกป่าอาชีวสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกป่า 100 ต้น ปล่อยปลา 1000 ตัว ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยเทศบาลตำบลนครไทย ร่วมกับอำเภอนครไทยและประชาชนชาวอำเภอนครไทย   ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561
อบรมการเขียนแผนธุรกิจ
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ มลฑา ทรัพย์ประชา คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
 โครงการรถพร้อม คนพร้อม ลดอุบัติเหตุ
โครงการรถพร้อม คนพร้อม ลดอุบัติเหตุ ได้รับความอนุเคราะห์จาก หจก.กิจชัยฮอนด้า พิษณุโลก อบรมนักเรียน - นักเรียนศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัย
 ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ประจำปีการศึกษา 2561
 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"  วันที่ 13 กรกฏาคม 2561   ณ ห้องประชุมลีลาวดี
โครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมกิจกรรมโครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน คืนผืนป่าให้แก่ป่าภายในวิทยาลัฯ และสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้อนุรักษ์ รักษาผืนป่า
กิจกรรมรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมใจรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก ในห้องเรียนและสถานศึกษา เนื่องในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และร่วมปลูกป่าตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านสวนยาง ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
พิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
การประเมิน โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อให้นักเรียนนักษา มีความรู้ความสามารถ ในด้านธุรกิจ พร้อมที่จะประกอบอาชีพด้วยตนเอง และพัฒนาต่อยอดในอนาคต
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จัดการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้เพื่อหาคำตอบ แก้ปัญหา
Category: